Povijest Udruge

Udruga ljubitelja kamelija Iginio Scarpa u Opatiji nastala je kao realna mogućnost ostvarenja plana gradskog poglavarstva iz 2008.g. o korištenju ogromnog potencijala što ga u sebi nose opatijske kamelije na polju turističke ponude i promidžbe Opatije.

Temeljna ideja je bila osnivanje respektabilnog parka kamelija u Opatiji koji bi uz popratne manifestacije bio jedan od segmenata povratka Opatije na poziciju vrhunske turističke destinacije.

Obzirom na nedostatna financijska sredstva, Poglavarstvo je zadužilo Jan-Bernd Urbana, tada člana poglavarstva grada Opatije, zaduženog za problematiku turizma, da pokuša naći neko prihvatljivo rješenje za realizaciju tog plana. Ono je nađeno kroz osnivanje udruge čiji je osnovni cilj bio realizacija željenog parka kroz sistem donacija, čime se Grad dakako nije mogao baviti.

U gradskoj vijećnici je 5.2.2008. održana osnivačka skupština Udruge temeljem poziva inicijativnog odbora u sastavu: Amir Muzur, Duška Mandić i Jan Bernd Urban. Na toj skupštini kojoj je bio prisutan neočekivano velik broj sudionika formirano je predsjedništvo udruge u sastavu:

1. Jan Bernd Urban, član Poglavarstva, predsjednik
2. Željko Mikulandra, direktor Parkova, potpredsjednik
3. Amir Muzur, gradonačelnik, član
4. Jasna Doričić, direktorica TZG-a, član
5.Lovorka Stanger-Serdoz, predstavnica građanstva, član.

Dužnost tajnice je povjerena Marini Česen, a Nadzorni odbor je biran u sastavu: Duška Mandić, Cvijetana Miletić i Marija Trinajstić.

Od osnutka je broj članova konstantno rastao, planirane donacije realizirane su iznad očekivanja pa je svorena zbirka od 97 različitih kamelija među kojima i nekoliko pravih biljnih rariteta, započeti su kontakti s inozemnim partnerima, krenula je edukacija članova Udruge i ostalog građanstva na temu kamelija serijom napisa u gradskom listu, realizirane su vrlo uspješne izložbe kamelija i postavljeni temelji turističke manifestacije “Najljepše kamelije Opatijske rivijere”.

U drugoj postavi, pod predsjednicom Yasnom Skorup-Krneta broj doniranih kamelija je dodatno porastao na 112, a predstavljena je i Zlatna knjiga donatora te opatijska torta kamelija.

Danas je na čelu Udruge Antonija Cvetković, njen zamjenik je Željko Mikulandra, tajnica je Zdenka Klanjac, a Lovorka Stanger-Serdoz te Rajko Ukić i Sava Šepić su članovi Predsjedništva.

Udruga je pokrenula i obnovila niz projekata o kojima više pročitajte u ostalim odjeljcima web stranice.