Pravilnik i prijava

Prijavnicu možete preuzeti ovdje, a pravilnik natjecanja pročitajte u nastavku.

Pravilnik takmičenja “Tražimo najljepše kamelije Opatijske rivijere”

Članak 1.
Svrha takmičenja je proglašenje najljepših cvjetova kamelije na Opatijskoj rivijeri, kao sastavnog dijela turističke manifestacije “Kamelije Opatijske rivijere”.

Članak 2.
Pokrovitelj manifestacije je Grad Opatija, a organizatori su Udruga ljubitelja kamelija “Iginio Scarpa”- Opatija.

Članak 3.
Takmičenje se odvija u tri kategorije:

  1. Najljepša sadnica/drvo kamelije na području Opatijske rivijere – prosudba stručne komisije
  2. Najljepši cvijet kamelije na području Opatijske rivijere – prosudba stručne komisije
  3. Najljepši cvijet kamelije na području Opatijske rivijere – prosudba posjetilaca prigodne izložbe (nagrada publike)

Članak 4.
Pravo učestvovanja u takmičenju imaju svi stanovnici Opatijske rivijere od Voloskog do Brseča.

Članak 5.
Broj kamelija i cvjetova koji se prijavljuju po jednom takmičaru je 3.

Članak 6.
Prijave za takmičenje se vrše kod službenog fotografa manifestacije: “Foto Luigi”- Opatija ili Lovran, putem obrasca “Prijava”, koji se tamo podiže i popunjen predaje. Prijem “Prijava” traje do dana zaključenja (određuje se svake godine).

Članak 7.
Temeljem podataka sadržanih u “Prijavi”, službeni snimatelj će obići sve prijavljene kamelije, (o trošku organizatora), u dogovorenom terminu i snimiti ih za potrebe procjena stručne komisije.

Članak 8.
Stručnu komisiju sačinjavaju isključivo stručnjaci za botaniku, a prosudbu donose na temelju prezentiranog foto materijala koji bez ikakvih individualnih oznaka jamči apsolutnu nepristranost.

Članak 9.
Za takmičenje cvjetova, takmičari predaju tri cvijeta pojedine kamelije s pripadajućom grančicom dužine 5 cm uz tri lista iste kamelije. Kamelije ne moraju biti na istoj grančici, a listovi mogu biti i neovisni od grančice s cvijetom. Svježi cvjetovi i listovi primaju se  na dan otvorenja izložbe  od 8 h ujutro do 12 h.

Članak 10.
Rezultati prosudbe stručnog žirija se objavljuju u okviru svečanosti otvaranja izložbe. Prosudbe žirija su konačne.

Članak 11.
Iz takmičenja su isključeni primjerci kamelija iz asortimana “Parkovi d.o.o – Opatija”, iz Zbirke “Iginio Scarpa – Opatija” i kamelije vlasnika koji nisu sa područja Opatijske rivijere. Ti cvjetovi ili sadnice imaju samo dekorativnu funkciju i kao takovi su posebno označeni.

Članak 12.
Nagrade za prvoplasirane takmičare (prva tri u svakoj kategoriji) su sadnice kamelija i prigodne fotografije nagrađenih kamelija. Svaki od takmičara primiti će fotografiju s kojima je učestvovao u takmičenju.