O Udruzi

UDRUGA LJUBITELJA KAMELIJA IGINIO SCAPA – OPATIJA

Osnovana je 05.02.2008. godine u Opatiji.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruge je:

  • Prikupljanje materijala i podataka o kamelijama za širenje spoznaja o toj materiji među članovima udruge, edukacija članova o uzgoju i njezi kamelija kroz predavanja, seminare i studijska putovanja,
  • Prikupljanje različitih vrsta kamelija i njihova stručna obrada za potrebe parka kamelija,
  • Priređivanje izložbi i sličnih manifestacija na temu kamelija,
  • Uspostava i razvijanje suradnje sa sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu,
  • Suradnja sa jedinicama lokalne uprave i samouprave.

Prvi predsjednik Udruge:  Jan Bernd Urban 2008., 2009., 2010. g,

Bivši predsjednici: Yasna Skorup Krneta 2011-12. g.

Predsjednica Udruge: Antonija Cvetković